فرصت‌سوزی‌های ما و فرصت‌جویی‌های اردوغان

فرصت‌سوزی‌های ما و فرصت‌جویی‌های اردوغان

هنوز زمان خیلی زیادی از شعرخوانی اردوغان در مراسم رژه ارتش جمهوری آذربایجان (اواسط آذرماه) نگذشته است.   جنگ 45 روزه ارمنستان و جمهوری آذربایجان و دخالت­های اسرائیل و ترکیه را که به پیروزی جمهوری آذربایجان منجر شد نباید به سادگی از یاد برد چرا که این آتش هنوز به خاموشی نگراییده است با این

مداد مشکی

نرخ ارز