دعواهای سلفی، جدال سیاسی و فراموشی‌های اساسی

دعواهای سلفی، جدال سیاسی و فراموشی‌های اساسی

اواسط مهرماه و در هنگامه کشیده شدن اعتراضات به دانشگاه‌ها، نخستین تصاویر از روسری‌برداری و اختلاط دانشجویان دختر و پسر در سالن‌های غذاخوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و اولینش مربوط به دانشگاه گیلان بود.     به گزارش ایران مامن، دو هفته بعد یعنی اواخر مهرماه ماجرای سلف دانشگاه صنعتی شریف خبرساز شد و

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات