آرم‌شناسی ارتش به بهانه رزمایش پدافندی

آرم‌شناسی ارتش به بهانه رزمایش پدافندی

شنیده شدن صدای انفجار در آسمان نطنز و در ۲۰ کیلومتری تاسیسات هسته‌ای، یک ‌شبانه‌روز بعد از ناکام ماندن دور هفتم مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۴ باعث شد تا به سرعت سناریوپردازی‌های سیاسی- امنیتی آغاز شود.   در ادامه و به دنبال انفجار ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه شنبه ۱۳ آذرماه، سخنگوی ارتش در گفت‌وگوی

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات