هشدار قطعی آب در روزهای افسارگسیختگی قیمت کولر

هشدار قطعی آب در روزهای افسارگسیختگی قیمت کولر

*علی اکبر محتشمی پور از جمله شخصیت‌های شاخص جریان چپ سیاسی و پیشگامان تشکیل جبهه مقاومت در سوریه و لبنان بر اثر کرونا درگذشت که تسلیت رهبر انقلاب را به دنبال داشت. از نکات جالب توجه انعکاس خبر درگذشت وی در وب سایت روزنامه اسراییلی «جروزالم پست» بود که بر نقش مرحوم محتشمی پور بر

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات