سیاست‌ های دستوری و بازگشت به خانه اول

سیاست‌ های دستوری و بازگشت به خانه اول

ایران مامن : شیوع کرونا برکنار از عوارض اجتماعی و اقتصادی، در جوامع مختلف پیامدهای سیاسی هم به همراه داشت. در کشور ما گویا یکی از تبعات این ویروس ذره‌ای در بروز روزافزون سبک مدیریت دستوری به ویژه در ساختار بالای هرم قدرت نمود یافته است. این روزها دستور و فرمان است که از چپ

یک جرعه آب و اما و اگر‌هایش

یک جرعه آب و اما و اگر‌هایش

ایران مامن : امسال به دلیل بحث کرونا و لزوم حفظ کیفیت، میزان کلر آب تهران به حداکثر مقدار استاندارد یعنی ۰/۸ppm افزایش یافته است. اما واقعا کلر چیست و استفاده از آن به عنوان گندزدا در آب آشامیدنی چه مزایا و معایبی دارد؟ کلر Chlorine را یک شیمیدان سوئدی به نام کارل کشف کرد.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات