شکدم چینی‌ها در انگلیس

شکدم چینی‌ها در انگلیس

اسفندماه پارسال بود که همزمان با شروع جنگ اوکراین، نام «کاترین شکدم» در رسانه‌های ایران مثل بمب صدا کرد و سرگذشت و اقدامات زنی که همچنان ابهامات در مورد روابط وی با موساد و نحوه نفوذش در میان نخبگان سیاسی بسیار است، تبدیل به یکی از سوژه‌های مهم کشور شد.   شکدم طی روزهای اخیر

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات