کاسبی با ناباروری؛ از رحم تا تخمک

کاسبی با ناباروری؛ از رحم تا تخمک

بسیاری از زوج‌های نابارور برای اینکه کودکی اجاق خانه‌شان را روشن کند حاضرند از جیب و جان مایه بگذراند و همین نیاز باعث شده تجارت پرسودی برای دلالان شکل بگیرد. در سوی دیگر، فقر یکی از عمده‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود برخی زنان بدنشان را دست‌افزار این تجارت کنند.   فروش تخمک به نام

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات