همزمانی دوباره برنامه فضایی با بازگشایی مذاکرات هسته‌ای

همزمانی دوباره برنامه فضایی با بازگشایی مذاکرات هسته‌ای

دومین پرتاب ماهواره‌بر «ذوالجناح» به منظور «دستیابی به اهداف تحقیقاتی و قراردادن محموله‌هایی تا ۲۲۰ کیلوگرم در مدار ۵۰۰کیلومتری» خبری بود که به همراه تصاویر آن دیروز در رسانه‌ها منتشر شد.   به گزارش رسانه‌ها توانمندی ذوالجناح نزدیک به ماهواره‌بر بزرگ‌تر و سنگین‌تر سیمرغ است که توان حمل ۲۵۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم محموله را به

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات