پیام تقریبا مشابه صندلی‌ها و صندوق‌های خالی

پیام تقریبا مشابه صندلی‌ها و صندوق‌های خالی

«ابراهیم حامدی» که خیلی‌ها اسم و فامیلش را نمی‌دانند و می‌گویند «ابی»، هر چند پیشتر به دلیل خودداری از خواندن ترانه «خلیج فارس» در کشورهای عربی، مورد انتقاد قرار گرفته بود، در مصاحبه چند روز پیش با «ایندیپندنت فارسی» صراحتا گفت به خاطر اینکه «سیاسی» نیست این ترانه را نمی‌خواند.   ابی که از دو

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات