جای مغول‌ها در زیست‌بوم ایران خالی
لیلا خطیب زاده

جای مغول‌ها در زیست‌بوم ایران خالی

بر اساس یاسای چنگیزی اگر آب را آلوده یا گِل آلود می کردید و موجب آزار حیوانات یا مرگ آنها (بر اثر آلودگی آب) می شدید، تنبیه سختی در انتظارتان بود.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات