سودای مقتدا

سودای مقتدا

اعلام کناره‌گیری آیت‌الله «سید کاظم حسینی حائری» از مرجعیت که سال‌ها زعامت معنوی صدری‌های عراق را برعهده‌داشت، باعث شد تا «مقتدا صدر» برنامه‌های سیاسی‌اش را جلو بیاندازد.   آیت‌الله حائری میراث‌دار مرجعیت و رهبری جریانی بود که از آیات «سیدمحمد باقر صدر» و «سیدمحمد صدر» پدر مقتدا به وی رسیده بود و مقتدا انتظار داشت

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات