کارزار بازنگری در قانون ممنوع الخروجی زنان از کشور به راه افتاد

 کارزار بازنگری در قانون ممنوع الخروجی زنان از کشور به راه افتاد

با آغاز حواشی ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین توسط همسرش برای همراهی تیم ملی در بازی های جهانی ایتالیا، کاربران شبکه های اجتماعی و جمعی از فعالین حقوق زنان نسبت به راه اندازی کارزار «درخواست بازنگری در قوانین مربوط به خروج زنان از کشور» اقدام کردند.     سمیرا زرگری مربی تیم

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات