درد و درمان پرستاران

درد و درمان پرستاران

طی سال‌ها اخیر به خصوص پس از فشار کاری شدیدی که در دوره کرونا بر پرستاران وارد آمد، مقایسه‌های گوناگونی در مورد شرایط این صنف در ایران با سایر کشورها دیگر صورت گرفت

مرگ هم دیگر خطرناک نیست!
رهاشدگی مساله مهاجرت

مرگ هم دیگر خطرناک نیست!

مهاجرت در میان نخبگان و دانشگاهیان مساله‌ای است که از دید بسیاری برای کشور هزینه‌های سنگینی‌تری به بار می‌آورد. سالنامه آماری رصدخانه مهاجرت ایران می‌گوید سال ۱۴۰۱، تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور با افزایشی تقریبا ۴ برابری از ۱۷ هزار و ۴۴۲ دانشجو در سال ۲۰۰۰ به ۶۶ هزار و ۷۰۱ دانشجو در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات