رعشه نو با رشنو

رعشه نو با رشنو

«سپیده رشنو» نام شهروندی است که تصاویر درگیری‌اش با «رایحه ربیعی» در اتوبوس تندروی تهران بر سر حجاب و سپس اعترافاتش خبرساز گشته است. وی که اعلام شده در ارتباط با «مسیح علینژاد» بوده، ۲۵ خرداد بازداشت شد تا در نهایت با زن آمر حجاب در آغوش هم قرار گیرند.   رشنو در میانه یک

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات