دولت رئیسی نسق بانک‌های خصوصی را می‌کشد؟

دولت رئیسی نسق بانک‌های خصوصی را می‌کشد؟

نظام بانکداری ما صدای خیلی‌ها را درآورده است؛ از مراجع تقلید که در دیدار با رئیس‌جمهوری و رئیس بانک مرکزی با اشاره به ربوی بودن این نظام خواستار تغییر و اصلاح شده‌اند تا رسانه‌ها و روزنامه‌های طرفدار دولت که به نظر می‌رسد شمشیر را علیه بانکی‌ها از رو بسته‌اند.   خبرگزاری «فارس» میانه آذرماه گزارش

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات