مقصر سیلاب کیست؟ مردم یا پاچه‌گِلی‌ها؟

مقصر سیلاب کیست؟ مردم یا پاچه‌گِلی‌ها؟

مونسون حالا برای همه ما واژه ای آشناست. در پی بارش های اخیر و وقوع سیل همه ما حداقل یکبار نام مونسون را شنیده ایم . مونسون برگرفته از واژه موسم در زبان عربی به معنای فصل است؛ پدیده ای که علاوه بر خسارات سنگین و بنابر آخرین آماری که قبل از ظهر نهم مرداد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات