خوارِ سلبریتی

خوارِ سلبریتی

کرونا در اولین روزهای بهمن‌ماه بین سلبریتی‌ها پرکار ظاهر شد و بعد از انتقال مهرداد میناوند، گوهر خیراندیش و علی انصاریان هم کارشان به بیمارستان کشید.   در این میان، وضعیت چپ‌پای سابق تیم ملی وخیم گزارش شده و این وخامت را دکتر لطفی رئیس دپارتمان آی سی یو بیمارستان لاله اعلام کرد؛ متخصصی که

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات