سمبولیسم غربی در جدال شرقی؛ از آبنمای تروی تا مرد ویترویوسی

سمبولیسم غربی در جدال شرقی؛ از آبنمای تروی تا مرد ویترویوسی

رهبران کشور‌های جی۲۰ در اجلاس اخیر این گروه که از ۳۰ اکتبر (۸آبان) در رم برگزار شد، مقابل آبنمای مشهور تروی (trevi fountain) در قلب پایتخت ایتالیا عکس یادگاری گرفتند.   در این برهه از تاریخ که کشور‌های غربی و متحدانشان دچار تزلزل در رویاروی با شرق شده ا‌ند، گرفتن این عکس در مقابل مجسمه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات