پیامدهای تغییر اقلیم؛ از خشونت خانگی تا زایش داعش

پیامدهای تغییر اقلیم؛ از خشونت خانگی تا زایش داعش

۱۷ کشور در دنیا دچار تنش‌های آبی هستند و ایران نیز جزو ۹ کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، لذا لازم است تا خود را برای این تغییرات آماده کنیم؛ این بخشی از گفته‌های سرپرست مرکزملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست است.   تاکید بر آماده شدن مقابل تغییرات اقلیمی به

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات