روز پرحاشیه وزارت ارشادی‌ها و رونمایی از طالبان جدید

روز پرحاشیه وزارت ارشادی‌ها و رونمایی از طالبان جدید

*مدیرعامل تامین اجتماعی اعلام کرد هزینه درمانی بیماران بستری کرونا رایگان خواهد شد.   *رئیسی امروز با همتایان روس و چینی تماس‌هایی تلفنی داشت که محور مشترک این گفت‌وگوها تسریع در ارسال واکسن کرونا بود. همزمان، علیرضا پناهیان واعظ سرشناس پایتخت از نمایندگان خواسته در صورت متعهد نبودن وزیر بهداشت پیشنهادی به طب سنتی، به

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات