پذیرش FATF، دعوای تکراری یا تحولات تازه؟

پذیرش FATF، دعوای تکراری یا تحولات تازه؟

در دوره دهم مجلس پیوستن FATF موضوع مباحثات زیادی بود و چهار لایحه از سوی دولت به بهارستان رفت که از میان این لوایح دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT به در بسته خورد.

مبارزه با فساد به سبک سعودی

مبارزه با فساد به سبک سعودی

از زمان به قدرت رسیدن «محمد بن‌ سلمان» در سال ۲۰۱۷ وی در خلال اصلاحات اقتصادی و سیاسی مدنظر خود در این کشور، کمپین طولانی مدتی را علیه فساد و به زعم خود حذف مقامات سیاسی فاسد به انجام رسانده است که برخی از تحلیلگران شائبه تلاش وی در راستای تثبیت قدرت خود و حذف

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات