اروپا هم به سمت چین می‌چرخد

اروپا هم به سمت چین می‌چرخد

برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین موضوعی است که طی دو هفته اخیر توجهات و حساسیت‌های بسیاری را برانگیخته و به یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی و انتقاد از دولت تبدیل شده است. جدا از بحث و نظرهایی که در این مورد در کشور ما مطرح است، نحوه مواجهه و ارتباط با چینی‌ها

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات