ناو هواپیمابر دیگر اثر ندارد/ از منطق شهادت کارتر خبر ندارد

ناو هواپیمابر دیگر اثر ندارد/ از منطق شهادت کارتر خبر ندارد

مجله «تایم» که امام خمینی (ره) را به عنوان مرد سال ۱۹۷۹ معرفی کرد، گفت‌وگویی  را ۹ آذرماه ۱۳۵۸ در قم با ایشان انجام‌ داده است. بخش ششم این مصاحبه در پی می آید:   تایم: منصفانه به عنوان یک مرد سیاسی بگویید آیا انقلاب شکست نخورده است؟ اقتصاد زنده نشده است، افراد فقیر در

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات