حمله اماراتی- فرانسوی به ایران همراه با پرواز پروتئین‌ از سفره مردم

حمله اماراتی- فرانسوی به ایران همراه با پرواز پروتئین‌ از سفره مردم

* وزیر امور خارجه فرانسه در سازمان ملل اظهار داشت ایران نباید فکر کند تا هر وقت که بخواهد برای مذاکره فرصت دارد. رئیس جمهور فرانسه هم اظهار داشته نباید برای بازگشت به میز مذاکره شرط تعیین کرد.   * در روزی که شرکت اماراتی «دانا-گس» از جریمه بیش از ۶۰۷.۵ میلیون دلاری ایران در

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات