شنای تروریستی در مرداب محرومیت سیستان

شنای تروریستی در مرداب محرومیت سیستان

برخی ناظران می‌گویند وقایعی که به جان باختن نیروهای انتظامی به خصوص در نواحی مرزی منجر می‌شود بازتاب محدودی در رسانه‌ها می‌یابد و طیف گسترده‌ای از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی می‌کوشند به انعکاس خبر بسنده کرده و از قربانیان آن عبور کنند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات