از فیلمی که برایمان چیده‌اند…

از فیلمی که برایمان چیده‌اند…

«آدم‌ها پول می‌دهند و بلیت می‌خرند تا به نمایش شعبده‌بازی بیایند… آن‌ها خودشان دوست‌دارند فریب بخورند»؛ این‌ها جزئی از دیالوگ‌های بین دو شعبده‌باز فیلم «پرستیژ» (ساخته کریستوفر نولان-۲۰۰۶) است.   بر همین اساس، خیلی از ما با اینکه رابطه بدی هم با «توهم توطئه» نداریم، حتی اگر جلوی چشممان نمودار افت فاحش ببیندگان مراسم اسکار

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات