همه زرشک‌ها برای قاضی‌زاده هاشمی

همه زرشک‌ها برای قاضی‌زاده هاشمی

آخرین فیلم تبلیغاتی که باعث شد خیلی‌ها درباره آن اظهارنظر کنند، کلیپ انتخاباتی-خانوادگی قاضی زاده هاشمی است.   از فضای کلیشه‌ای یادآور فیلم انتخاباتی معروف مرحوم هاشمی رفسنجانی که بگذریم، به دیالوگ‌های غیرحرفه‌ای می رسیم که بیشتر از اینکه اعتماد مردم را تحریک کند آنها را با یک فضای سرد و تصنعی مواجه می‌سازد.  

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات