صحنه انتخاباتی ترکیه و اهمیت آن برای ایران

صحنه انتخاباتی ترکیه و اهمیت آن برای ایران

ستون ائتلاف سوسیال‌دموکرات‌های خلق به رهبری قلیچدار اوغلو هستند. او خود را به عنوان یک علوی معرفی کرد که این نوع معرفی خط فرضی میان او به عنوان نماینده اقلیت در مقابل یک رئیس جمهور اهل سنت پوپولیست ترسیم کرده است

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات