بازار داغِ انگلوویروس

بازار داغِ انگلوویروس

«۲۰۲۰۱۲/۰۱» نام کروناویروس جدیدی است که انگلیسی‌ها چند روز پیش از آن رونمایی کردند؛ ویروسی که ابتدا از جزیره به دانمارک، هلند و استرالیا صادر شد و بعد از گسترش در کشوری مثل آفریقای جنوبی اکنون بیخ گوش ما است.   رسانه‌ها دیروز از ورود ویروس انگلیسی به عمان و ابتلای چندنفر در این کشور

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات