مالیات‌گیری از خانه‌های خالی با سیستم شکسته‌بسته

مالیات‌گیری از خانه‌های خالی با سیستم شکسته‌بسته

اوضاع خزانه و هدف‌گذاری‌های بودجه‌ای دولت که به تعبیر منتقدانش به دنبال خالی کردن جیب مردم از طریق فشارهای مالیاتی است باعث شده تا فرایندهایی مانند مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی شتاب بیشتری بگیرد.   در میان بحث‌ونظرهای مختلف درباره نقش بانک‌ها در احتکار مسکن و چندوچون محاسبه مالیات و … ، «محمد مسیحی» معاون سازمان

مداد مشکی

نرخ ارز