تاریخ انتشار : یکشنبه 2 آذر 1399 - 19:21

ازدحام کرونایی برای مرغ منجمد

ازدحام مردم شهرک قلعه میر شهرستان بهارستان برای گرفتن مرغ منجمد در شرایط محدودیت‌های کرونایی