تاریخ انتشار : یکشنبه 2 شهریور 1399 - 9:58

بازسازی صحنه عاشورا پس از ۱۴ قرن

بازسازی صحنه عاشورا به دست هنرمندان عراقی بر اساس روایات مقاتل