از حملات سایبری تا انفجار صوتی

از حملات سایبری تا انفجار صوتی

*دیشب پس از شنیده شدن صدای انفجار مهیبی از شمال خیابان ولیعصر پایتخت، تصاویری از ستون دود و آتش‌سوزی در فضای مجازی منتشر شد. پس از حاضر شدن پلیس و آتش‌نشانی در پارک ملت مرکز شنیده شدن صدای انفجار، اعلام شد موضوع خاصی در میان نبوده، تصاویر حریق جعلی است و تنها مقداری شاخ و

مداد مشکی

نرخ ارز