موافقت رهبری با فیلم آدم برفی/ مشاجره مرحومان یزدی و امینی در مجمع تشخیص/ تصویب حصر منتظری در شورای عالی امنیت ملی

موافقت رهبری با فیلم آدم برفی/ مشاجره مرحومان یزدی و امینی در مجمع تشخیص/ تصویب حصر منتظری در شورای عالی امنیت ملی

جمعه 28 آذر 1376/ 18 شعبان 1418/ 19 دسامبر 1997 ساعت یازده و نیم صبح، از کیش به تهران پرواز کردیم. در راه آقاى موحدى، مسئول حفاظت سپاه از رکود کشور و آثار سوء طرح مسأله ثروت‌هاى بادآورده، آن هم از سوى رهبرى صحبت کرد و گفت انتظار بود که در اجلاس سران در تهران،

مداد مشکی

نرخ ارز