عادت به بی‌برجامی؟

عادت به بی‌برجامی؟

با وجود این که بازار کساد برجامی باعث شده معدود اخبار و تحلیل‌های مربوط به توافق به چشم آید اما به چند علت سرنوشت توافق هسته‌ای از دایره اهمیت در سیاست خارجی تهران خارج نشده است

اپوزیسیونی که ایرانی نیست

اپوزیسیونی که ایرانی نیست

سرکردگان اپوزیسیونی که چندی پیش دور یک منشور به نام همبستگی یا مهسا جمع شده بودند، حالا زد و خوردی علنی دارند و هوادارانشان را در فضای مجازی به فحاشی علیه دیگری برمی‌انگیزند

رئیسی و ۲ ناهار متفاوت در شام

رئیسی و ۲ ناهار متفاوت در شام

در مقایسه با ناهار نخستی که رئیسی میهمان سوری‌ها بود و متن این سفر خبرساز شد، ناهار یا روز دوم تحت تاثیر حواشی قرار گرفت.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات