شش نامزد برای هشت تیر

شش نامزد برای هشت تیر

نگاهی به خاستگاه و رویکردهای این نامزدها تا حد زیادی می‌تواند به روشن شدن ترکیب و آرایش رقابت پیش رو کمک کند.

خواب سنگین جمعیت‌سازها

خواب سنگین جمعیت‌سازها

با وجود موانع فرهنگی و اقتصادی که پیش روی ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، راهبردهای سیاستگذاران همچنان در فضای دهه‌های گذشته و با گسست از واقعیات امروز در جریان است.

بکسل انتخاباتی با خودروهای وارداتی

بکسل انتخاباتی با خودروهای وارداتی

با گذشت سه سال از آخرین انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که خرید مسکن از دسترس میلیون‌ها ایرانی خارج شده، حالا احتمالا وعده‌ها خودرودارکردن آن‌ها را نشانه خواهد رفت.

فشار هسته‌ای به ایران در آستانه انتخابات

فشار هسته‌ای به ایران در آستانه انتخابات

قطعنامه جدید از ایران می‌خواهد منشأ آثار اورانیوم یافت‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده خود را اعلام کرده و همچنین موضوعاتی مانند ممانعت از ورود بازرسان آژانس را توضیح دهد.

هجوم برای جانشینی رئیسی

هجوم برای جانشینی رئیسی

ترافیک نامزدی‌ها علاوه بر انتقاداتی که متوجه نظام انتخاباتی، غیبت احزاب در ساختار سیاسی، فرصت‌طلبی برخی سیاسیون و ... ساخته، از زاویه دید معادلات پوششی نامزدها، تقسیم کار انتخاباتی در مناظره‌ها، سهم‌خواهی پساانتخاباتی و نهایتا تشتت‌ و انشقاق‌های درون جریانی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.

رصد سرنوشت پاستور از بهارستان

رصد سرنوشت پاستور از بهارستان

در شرایط کنار نشستن نواصولگرایان به رهبری قالیباف از انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری چشم به سرنوشت دیگر قوه یعنی دولت و انتخابات هشتم تیرماه دوخته‌اند

تابستان‌هراسی مستاجران

تابستان‌هراسی مستاجران

در صورت ادامه بحران اجاره نشینی و عدم‌مهار تورم‌های بالا در این بازار، تعداد خانوار‌های زیرخط فقر افزایش خواهد یافت

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات