شبکه‌های اجتماعی و لشکرکشی شاخ‌های مصنوعی

شبکه‌های اجتماعی و لشکرکشی شاخ‌های مصنوعی

رد و بدل کردن محتوا در شبکه‌های مجازی منبع پول درآوردن اَبرشرکت‌ها و غول‌های ارتباطی است و هر چه مردم بیشتر در این شبکه‌ها وقت بگذرانند پول بیشتری عاید غول‌ها می‌شود؛ از بحث تبلیغات گرفته تا فروش اطلاعات کاربران و …   یکی از راه‌های مهم نگه‌داشتن مردم در شبکه‌ها استفاده از قدرت سلبریتی‌ها بود

ساخت نردبان از چوبه‌دار

ساخت نردبان از چوبه‌دار

موارد جنایی که در آن برخی افراد و انجمن‌ها برای نجات جان یک قاتل با حساب بازکردن روی بخشش خانواده مقتول اقدام می‌کنند موضوعی بسیار پیچیده است.   در پا درمیانی‌هایی از این دست، دیده می‌شود افرادی که برای نجات جان قاتل تلاش می‌کنند، خانواده مقتول را که عزیزی ازدست داده‌اند، در نظر نگرفته و

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات