اقتصاد غم‌باد!

اقتصاد غم‌باد!

شگرد برخی صفحات و شاخ‌های اینستاگرامی به جای عرضه جزئیات زندگی‌شان روی دایره، تفریحات لاکچری، خوشی‌های بی‌حد و حصر، دعواهای ساختگی، جملات امیدبخش و انگیزشی و … تزریق و ترویج غم است.   هر چند تصور غالب این است که ارزش‌های ترویجی و صداوسیما به اندازه کافی غم و غصه را به جامعه تزریق می‌کند

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات