حقوق ۱۰میلیون تومانی از راه بازی ویدیویی

حقوق ۱۰میلیون تومانی از راه بازی ویدیویی

کرونا و قرنطینه باعث شده این روزها کسب و کارهای آنلاین محبوب تر باشند مردمی که به سختی میتوانند حضور فیزیکی در محل کارداشته باشند حالا   به صورت آنلاین لباس و غذا سفارش میدهند و با استفاده از اپلیکیشن ها توسط پزشکان  ویزیت میشوند و به صورت آنلاین  دارو تهیه میکنند .برای نسل جدید  استفاده

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات