بازار برنج و دو تصویر متفاوت از دولت

بازار برنج و دو تصویر متفاوت از دولت

سخنگوی دولت صبح سه‌شنبه نوزدهم بهمن در نشست خبری درباره گرانی کالاهای اساسی گفت در هر بازاری التهاب و تنش موردی اتفاق افتاده دولت با جدیت و فوریت وارد می‌شود.   به گزارش ایران مامن، با توجه به اوضاع بازار برنج که روز به روز در حال قد کشیدن است «علی بهادری جهرمی» به خبرنگاران

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات