صدام گفت با بنی‌صدر و بازرگان در اهواز شام می‌خورد؟

صدام گفت با بنی‌صدر و بازرگان در اهواز شام می‌خورد؟

با آغاز هفته دفاع مقدس بار دیگر روایات حساس‌ترین مقطع حیات جمهوری اسلامی، نقل رسانه‌های مختلف شده و هر کدام بر اساس راهبردهای خود می‌کوشند روایتی خاص را از سالیان مابین ۳۱شهریور۵۹ تا زمان آتش‌بس در ۲۹مرداد۶۷ ارائه دهند. پای صحبت خیلی از ارتشی‌ها که بنشینی می‌گویند ممنوعیت فیلم‌برداری و عکاسی و ثبت واقعیات جنگ

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات