الاکلنگ سود بانکی

الاکلنگ سود بانکی

ایران مامن : رئیس کل بانک مرکزی عصر جمعه سیزدهم تیرماه در صفحه اینستاگرام خود از افزایش نرخ کف و سقف سود بانکی خبر داد. به نوشته «عبدالناصر همتی»، مسیر اعمال سیاست پولی نیز به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات