خلاهایی که بسازبفروش‌ها از آن نان می‌خورند

خلاهایی که بسازبفروش‌ها از آن نان می‌خورند

بسازبفروشی پیشه‌ای است که حالا نگاه‌ها به آن چندان خوشایند نیست. به طورعادی بسازبفروشان دنبال فرصت‌هایی می‌گردند تا با استفاده از ملک دیگران و ساخت و ساز آن با سرمایه خود، به سود سرشار برسند.   در تهران با توجه به اینکه قیمت زمین بالا است، در بسیاری از قراردادها نسبت سود بسازبفروش و مالک

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات