آمارهایی برای ندیدن

آمارهایی برای ندیدن

در روزهای اوج اعتراضاتی که اواخر شهریورماه در ایران به راه افتاد، رسانه‌های مختلف کوشیدند با کمّی‌سازی وقایع، ابعادی از ناآرامی‌ها را به دست مخاطبان خود برسانند از جمله درباره تعداد کشته‌شدگان. در یکی از آخرین آمارها در این زمینه و حدود یک هفته پیش سازمان موسوم به «حقوق بشر ایران» مدعی شد آمار کشته‌شدگان

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات