مقاومت سربازان «شب جمعه»

مقاومت سربازان «شب جمعه»

با توجه به اوج گرفتن مخالفت‌ها با تصمیم مجلس و از دید بسیاری از ناظران، تمایل شورای نگهبان شاید بیشتر به سمت جبهه طرفداران تعطیلی پنجشنبه باشد و نهایتا این مصوبه با سد این شورا برخورد کند.

پنجشنبه سرِ کار نرویم یا شنبه؟

پنجشنبه سرِ کار نرویم یا شنبه؟

در پاسخ به موافقان تعطیلی روز شنبه گفته می شود این که بسیاری از ساعت‌های اداری ایران با جهان متفاوت است و چنان‌چه این موضوع مشکل لاینحل باشد، باید هم‌اکنون هم گرفتار چنین ضایعه‌ای باشیم. یا به موافقان روز پنج‌شنبه گفته می شود که دلایل شما بیش‌از هر چیز پاسخ به دلایل موافقان تعطیلی روز شنبه است و کمتر به ادله تعطیلی پنج شنبه پرداخته‌اند

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات