یک تی‌شرت و این همه پیام!

یک تی‌شرت و این همه پیام!

اخیرا تی‌شرتی در آمریکا با طرحی از حادثه فرودگاه کابل طراحی و تبلیغ شده که جنجال بسیاری در فضای افکارعمومی جهان به پا کرده است.   طرح این تی‌شرت که حادثه سقوط افرادی را که به هواپیمای آمریکایی آویزان شده بودند تا از دست طالبان فرار کنند، بازنمایی می‌کرد با خشم عمومی روبرو شد؛ خصوصا

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات