شروع ثبت‌نام‌های فله‌ای

شروع ثبت‌نام‌های فله‌ای

*با آغاز نام نویسی داوطلبان ریاست جمهوری بسیاری از تصاویر وایرال شده از وزارت کشور مخابره می شود؛ از دختر موتورسوار نامزد ریاست جمهوری تا فارغ التحصیل علوم سیاسی که از ۱۵سالگی تاکنون به عشق ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.   *سخنان دیروز رئیس قوه قضاییه که گفته با مردانی که با قلدری از

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات