آخرین شانس‌ها برای بخت‌آزمایی ماشینی

آخرین شانس‌ها برای بخت‌آزمایی ماشینی

متقاضیان خودرو می‌گویند اعطای حواله خرید این کالا به مادران در راستای جوانی جمعیت و نیز طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در کنار سرازیری آن به سمت بورس، شانس معمولی‌ها را برای بردن در لاتاری خودرویی کم کرده است

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات