شنبه یوم ‌الحجاب، آنچه گذشت و آنچه پیش رو است

شنبه یوم ‌الحجاب، آنچه گذشت و آنچه پیش رو است

همزمان با طرح موضوع الزام بانک‌ها و سایر مراکز اینچنینی به ارائه ندادن خدمات به بی‌حجابان، از وزارت آموزش و پرورش و علوم  و بهداشت هم اظهارنظرهایی درباره ارائه نشدن خدمات به دانش‌آموزان و دانشجویان بی‌حجاب صادر شده است

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات