پایه‌ریزی اعتراضات جلیقه‌زردی از دومین شنبه مهرماه

پایه‌ریزی اعتراضات جلیقه‌زردی از دومین شنبه مهرماه

پانزدهمین روز از اعتراضات و ناآرامی‌های مربوط به مرگ «مهسا امینی» برخلاف قبل در روشنایی روز شروع شد و آن طور که رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی و کانال‌های خبری گزارش می‌دهند تا شامگاه ادامه یافت.   به گزارش «بی بی سی فارسی» اعتراضات ایرانیان خارج از کشور در ۱۵۰ شهر تدارک دیده شد و ۱۱۰ دانشگاه

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات